چه جمعه ها که یک به یک غروب شد نیامدی

چه جمعه‌ها که یک به یک غروب شد نیامدی

چه بغض‌ها که در گلو رسوب شد نیامدی

خلیل آتشین سخن، تبر به دوش بت شکن

خدای ما دوباره سنگ و چوب شد نیامدی

برای ما که خسته‌ایم و دل شکسته‌ایم نه

ولی برای عده‌ای چه خوب شد نیامدی

تمام طول هفته را به انتظار جمعه‌ایم

دوبار صبح، ظهر، نه غروب شد نیامدی

/ 1 نظر / 104 بازدید
حمیدرضا اکبری(بسیم)

[ناراحت] الهم عجل لولیک الفرج اینقدر بدهستم که شاید برای من خوب شد که نیامد اما نه حتی برای ما بدها هم بد شد که نیامد