گفتگو با یار غایب از نظر

گفتــــــــم: که روی خوبت ، از من چرا نهان است؟

گفتـــــــــا: تو خود حجابی ، ورنه رخم عیان است !

 

گفتـــــــــــــم: که از که پرسم ، جانا نشان کویت ؟

گفتـا : نشان چه پرسی، آن کوی بی نشان است !

 

گفتـــــــــــــــــــــــم: مرا غم تو خوشتر ز شادمانی

گفتـــــــــــــــا: که در ره ما ، غم نیز شادمان است !

 

گفتـــــــــــــــــــــم: که سوخت جانم ، از آتش نهانم

گفتـــــا: آنکه سوخت او را ، کی ناله یا فغان است !

 

گفتــــــــــــم: فراق تا کی ؟ گفتا : که تا تو هستی!

گفتم: نفس همین است؟ گفتا: سخن همان است !

 

گفتـــــــم: که حاجتی هست. گفتـــــــا: بخواه از ما

گفتــــــــــم : غمم بیفزا. گفتـــــــا: که رایگان است !

 

گفتــــــــــــــمز فیض بپذیر ، این نیمه جان که دارد

گفتــــــــــــــــا: نگاه دارش ، غم خانه تو جان است !

)مرحوم فیض کاشانی(

*****

گفتــــم شبی به مهدی (عج) اذن نگاه خواهم
گفـــــــــتا: که من هم از تو ترک گــــناه خواهم

گفتــــــــم: که در فراقـــت عمریست بی قرارم
گفـــــــــت: از فــــراق یاران من نیـز بی قــرارم

گفتـــــــــم: به جز شمـــــا من فریاد رس ندارم
گفتــــــــــا: به غیر شیعه من نـــــیز کـس ندارم

گفتــــــــم: که یاورانت مـــــظــــــلوم هر دیارند
گفـــــــتا: مرا ببینیـــــد مــــــظلوم روزگـــــــارم

گفــــــتم: که شیعیانت در رنج و در عــــذابنـد
گفــــــتا: به حال ایشان هر لحظه اشکــــبارم

گفـــــــتم: که شیعیانت جمــــعــند به یاری تو
گفــــــتا: که من شب و روز در انــــتـــظار یارم

گفـتم: که چشــــم شیعه گریان بود به راهـت
گــفتا: که من همـــیشه بر دیــده اشــک دارم

گفــتم: که دشمن تو در فکر محو شیعه است
گفتا: به حال شیـعه هر لحــــــــــظه پاسدارم

گفتــم: که انتقــــــــــــــــام مادر تو کی بگیری
گفتا: به چشم گریان من لحــظه میشـــــمارم

گـــفتم: به شیعــــــــیانت آیا پــــــــــــیام داری
گـــفتا: که گفته ام من هر دم در انتـــــــــظارم

گفــــتم: که ای امامـــــــم از مــــــا چرا نهانی
گــــفتا: به چشم محرم همــــــــــوراه آشکارم

گفتــــم: به چــــــــــــــشم انوار آیا تو پا گذاری
گـــــفتا: که شستـــــشو ده شاید که پا گذارم

/ 1 نظر / 48 بازدید
منتظر

سلام شما لینک شدید منتظرتون هستم یاحق