شاید این چند سحر فرصت آخر باشد ...

حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم:

اگر بندگان می‌دانستند که در رمضان چه [برکاتی] است، آرزو می‌کردند رمضان یک‌سال باشد.

بحار 12/346/96

*****

شربتی از لب لعلش نچشیدیم و برفت

روی مه‌پیکر او سیر ندیدیم و برفت

همچو حافظ همه شب ناله و زاری کردیم

کای دریغا به وداعش نرسیدیم و برفت

*****

همیشه لحظه خداحافظی صاحب‌خانه کنار در می‌ایستد و مهمانانش را با لبخند بدرقه می‌کند،

لبخند خدا بدرقه‌ی زندگیتان

*****

قدر بشناسید مستان آخرین پیمانه را

ساقی خواهد کرد تعطیل این میخانه را

گو به مهمانان که مهمانی به پایانش رسید

خورده یا ناخورده باید ترک کرد این خانه را

/ 0 نظر / 39 بازدید