پیامک‌های لیله الرغائب

امشب که بین خلق ، لیله‌الرغائب است

دانی چه چیز آرزوى قلب صاحب (عج) است؟

ای کاش روز جمعه که از راه می‌رسد

دیگر کسی نگوید ارباب (عج) غائب است

***

اینجا هنوز قحطی سلطان و صاحب است 

در کوچه‌های غربت ما، عشق غایب است 

گویند که یک شب است شب آرزو ولی ...

هر شب بدون "مهدی زهرا (ع)" رغائب است

***

 لیلة الرغائب شده دل زار و مزار است

اشک دل و نجوای شب بنده‌ی خار است

ما هیچ نخواهیم به جز دو طلب نیک

یک: دیدن کربلا و دو: حضرت یار (عج) است

***

 چه گویم به تو در شب آرزو

که نزدت ندارم دگر آبرو

یارب فرج اماممان را برسان

که هرگز ندارم جز این آرزو

***

خیزید که لیلة الرغائب آمد

آمرزش بندگان تائب آمد

ای کاش ندا دهد منادی فردا

ای منتظران امام غائب (عج) آمد

***

این یک شبه را بیا مراقب باشیم 

حیف است که ما دوباره غایب باشیم 

ای کاش که همراه تمام ملکوت 

روزی خور لیله الرغائب باشیم

آمین یا رب العالمین

التماس دعا

/ 1 نظر / 18 بازدید