حسرت دیدار

مهدی ام من که مرا گرمی بازاری نیست!

بهتر از یوسفم و هیچ خریداری نیست!

همه گویند که در حسرت دیدار من اند!

لیک در گفته‌ی این طایفه کرداری نیست!

ای که دائم به دعایی که ببینی رخ من،

تا که خالص نشوی با تو مرا کاری نیست!

 

/ 0 نظر / 16 بازدید