علت غیبت طولانی

تقصیر ماست غیبت طولانی شما
بغض گلو گرفته‌ی پنهانی شما

بر شوره‌زار معصیتم گریه می‌کنی؟
جانم فدای دیده‌ی بارانی شما

آیا حقیقت است که اصلا شبیه نیست؟!
رفتار ما به رسم مسلمانی شما

ای وای من! که قلب شما را شکسته ام
آقا چه شد تبسم رحمانی شما؟!

پرونده‌ام برای شما دردسر شده
وضع بدم، دلیل پریشانی شما

ای یوسف مدینه مرا هم حلال کن
«عفو و گذشت» سنت کنعانی شما
(وحید قاسمی)

/ 1 نظر / 14 بازدید
پاییز

ما مست علوفه ایم مردن بهتر بی برگ و شکوفه ایم مردن بهتر از غیبت طولانیتان شد معلوم ما مردم کوفه ایم مردن بهتر