السلام ای فاطمیه

بر مشامم می‌رسد بویی غریب از کوچه‌ها

بوی خون و خاک و آتش، حمله‌ی آلوده‌ها

ضرب سیلی، یاس نیلی، بغضی از جنس حسن (ع)

صبر حیدر (ع)، اشک زینب (س)، غنچه‌ای در شعله‌ها

السلام ای فاطمیه، ابتدای کربلا

ماتم و غم، اشک نم نم، آه مادر مرده‌ها

/ 0 نظر / 9 بازدید