این جمعه بیا

چه خوش است اگر بمیرم به ره ولای مهدی (عج)

سر و جان بها ندارد که کنم فدای مهدی (عج)

همه نقد هستی خود بدهم به صاحب جان

که یکی دقیقه بینم رخ دلربای مهدی (عج)

×××××

آقا جان (عج)!

از پشت نقابمان عیان کن ما را

آئینه‌ی عبرت جهان کن ما را

اینجا همه ادعای یاری داریم

این جمعه بیا و امتحان کن ما را

/ 2 نظر / 19 بازدید
حمیدرضا اکبری(بسیم)

سخت است امتحان امتحان کن ولی دستم را خودت بگیر من این درسها را بی حضور معلم خوانده ام

آقا مهدی

واقعا چه خوش قشنگ و شیرین سر جا فدای این رفیق دیرین